KONTAKTY

Ing. Katarína Janíková
Karpatská 8388/13
010 08 Žilina
tel: +421 905 338 128
info(a)vasmilacik.sk

120x600-2cz.png


Obchodné podmienky » Vrátenie tovaru
Vrátenie tovaru

Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte ako poistený balík (nie dobierku) na nasledujúcu adresu:

Ing. Katarína Janíková,
Karpatská 8388/13 
010 08 Žilina 
Slovenská republika

Podľa zákona sme vám povinní vrátiť už zaplatenú časť kúpnej ceny najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Bankový účet uveďte v žiadosti o vrátenie tovaru, pokiaľ nebude číslo účtu uvedené, zašleme peniaze poštovým poukazom na adresu objednávateľa.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj:

  • tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. na mieru)
  • tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • tovaru objednaného v neobvyklom množstve čo je viac ako 3ks z jedného druhu tovaru.
OTZjMzd